Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

18-8-2012. Komt er nou een Wageningse rondweg of niet? Een feit is, dat veel instanties in de regio het erover eens zijn, dat er iets moet gebeuren met het verkeer, om Food Valley aan de zuidkant beter toegankelijk te maken. Het Wagenings college van B&W is tegenstander van een rondweg. De verbreding van de Rijnbrug in Rhenen vindt men een goed alternatief.

Lees meer en zodra dit niet meer mogelijk is staat hier de copie.

Voor nog meer rijblik. De laatste jaren tonen diverse gebeurtenissen aan dat onhaalbaar is. Allereerst is daar de crisis. Dat die crisis al levensgroot rondwaart toont deze tweet aan:

Overschot oplaadpunten voor electrische auto’s http://bit.ly/RUzuUA Tweet:

Conclusie, het elektrisch rijden blijft voorbehouden aan trein en tram. Een ander bewijs voor crisis, dit keer als gevolg van het toenemend broeikaseffekt, zijn de gestegen prijzen voor graan. Ook daar heeft men nog steeds geen antwoord op.

De bevolking wordt als maar dikker en het transport van de vleesmaffia loopt volledig uit de hand. Ook de oplossing uit het filmpje is geen echte oplossing omdat dit slechts een deel van het probleem wordt aanpakt en men afhankelijk blijft van graan en soja uit Verweggistan. Het overzicht ontbreekt. Het transitiemodel biedt wel een oplossing. De openbare bibliotheek heeft vast een exemplaar van het "Transitie handboek" en zoniet dan is e.e.a. te downloaden vanaf deze site: Ook handig om naar tekst te zoeken.

Hier wordt het rijblik wel aangepakt en worden ook de alternatieven getoond. Een uitsnede hieruit:

Vervoer.

Het bezit van een eigen auto is niet langer de norm. Behalve in sommige zeer landelijk gelegen gebieden beschouwt men het bezit van een privéwagen als volstrekt antisociaal gelet op het uitgebreide openbare vervoersnet en de voorrang die men in de straten van de steden verleent aan fietsers, voetgangers, trams en bussen. De idee dat men in een landelijke omgeving zou kunnen wonen en er een stedelijke levensstijl op nahouden, behoort tot het verleden. Landelijke gemeenschappen hebben zich gereorganiseerd rond het opnieuw creëren van lokale werkgelegenheid, productie en de gemeenschap. Dit heeft er onvermijdelijk toe geleid dat de bevolking de laatste twintig jaar veranderde: diegenen die een actiever, productiever en landelijker leven wilden leiden, verlieten de steden, terwijl zij die de gezellige drukte van het stadsleven zochten in de tegenovergestelde richting trokken.

Greenwheels-achtige clubs voor autodelen, waarin mensen een auto kunnen gebruiken zonder er een te hoeven bezitten, zijn algemeen verbreid, wat ook betekent dat auto’s efficiënter worden gebruikt.

Lees meer:

Zodat de straten niet langer overvol raken door geparkeerd blik. De auto wordt een deel van het openbaar vervoer en dat neem je niet mee naar huis om mee te protsen. En zoals op deze site al vaker aangegeven, de lokale trein heeft wel veerkracht, zoals in elk bericht een afsluitende trein die aantoont dat de lokaal geproduceerde levensmiddelen niet persé per omvallende vrachtwaggel aangevoerd hoeven te worden.


Je zit niet vast in het verkeer, je BENT het verkeer.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail