Deze site probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze site is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums kort te maken. Beschouw de site als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie.

Bekijk deze site met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

18-4-2013. Erg hé, biologische landbouw.

Domroep NOS: Bij Waco in Texas is een nog onbekend aantal doden en gewonden gevallen door een ontploffing in een kunstmestfabriek. Door de explosie zijn verscheidene andere gebouwen, zoals een school en een verpleeghuis, zwaar beschadigd of ingestort. Ook brak brand uit in de getroffen gebouwen. Lees meer:

UIt kunstmest.com: Waarom is kunstmest noodzakelijk?

Voor een goede gewasgroei is het nodig dat er voldoende voedingsstoffen worden aangevoerd. Landbouwgrond bevat normaal gesproken niet voldoende hoeveelheden van dergelijke voedingsstoffen voor aanhoudend hoge opbrengsten. Door opname van voedingsstoffen door het gewas wordt de voorraad in de bodem lager en die moet aangevuld worden. Dat kan met organische mest en met kunstmest. Als er geen voedingsstoffen worden aangevoerd neemt de opbrengst af, gaan gewassen gebreksverschijnselen vertonen en in extreme gevallen mislukt de oogst volledig. De aanvoer van voedingsstoffen kan ook met organische mest, maar gebruik van kunstmest is zeker op wereldschaal onontbeerlijk om voldoende voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking. Lees meer onzin:

De ondernemer.nl is wat minder naïef: Dat aardolie op raakt, is vervelend. Maar het opraken van kunstmest is veel zorgwekkender, want de grondstof daarvoor is niet te vervangen.

Er is een overnamestrijd losgebarsten rondom het Canadese bedrijf Potash, die mondiaal de aandacht trekt. Dat deze producent van kalium, een belangrijke grondstof voor kunstmest, zo in de belangstelling staat, heeft alles te maken met de groei van de wereldbevolking en de stijgende vraag naar voedsel.

Een grotere voedselbehoefte betekent dat de wereld nog sterker afhankelijk wordt van kunstmest. Het gebruik ervan is in de periode 1965-1990 al verdubbeld. Maar fosfaat, naast kalium en stikstof een onvervangbare grondstof voor kunstmest, raakt op – net als olie. Verschil is echter dat olie te vervangen is door andere energiedragers, fosfaat niet. Het meeste komt uiteindelijk op de bodem van de zee terecht en is niet meer te winnen.
Lees meer:

Inderdaad, als je zes kilo gewas nodig hebt om één kilo vlees te produceren.... Dan moet je af en toe een flinke klap accepteren.

Maar echt nodig.....


Er zijn meer ministers van landbouw verdwenen, dan varkens uit de stallen.


Klimaatkombi zal op diverse media interveniëren, oa op Facebook. Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk klimaatkombi helemaal.
Mail